Moravská vinná stezka

Charakteristika trasy
Délka: 290 km
Moravská vinná stezka je páteřní trasou ojedinělé sítě regionálních cyklistických stezek vedoucích malebnou krajinou jihovýchodní Moravy. Trasa začíná ve Znojmě, prochází Mikulovem, Hustopečemi, Velkými Pavlovicemi, Mutěnicemi, Bzencem a končí v Uherském Hradišti.


Moravská vinná stezka nabízí několikadenní putování krajem, který zdobí víno, venkovská krajina a příroda, bohatá historie a živé tradice. Červeně značená Moravská vinná stezka prochází všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit i významné historické a architektonické památky regionu.

Jestliže se vydáte po její trase a začnete ve Znojmě, jen samotná prohlídka tohoto královského historického města vám zabere minimálně půlden. Jihovýchodně od Znojma navštívíte vinařskou vesnici Nový Šaldorf - Sedlešovice, milovníci přírody si nenechají ujít vřesoviště u obce Havraníky na hranici Národního parku Podyjí. Příjemnou zastávkou bude Šatov, kde je možné navštívit Malovaný sklep vyhloubený v místním pískovci, naučnou stezku starých odrůd za Moravským sklípkem. Kluci i tatínci jistě vyrazí k prvorepublikové pohraniční pevnosti Zahrada. V obci Slup stojí unikátní zrekonstruovaný vodní mlýn se čtyřmi mlýnskými koly. Plně funkční vodní mlýn nabízí i ukázkový provoz. Stezka kopíruje státní hranici a dovede vás ke sklepům u Nového Přerova, Jevišovky a Drnholce, kterému vévodí renezanční zámek a bělostný pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice je z poloviny 18. století. U Novosedel stojí za návštěvu nejen otevřené sklepy, ale také naučná stezka Stará hora, která prochází stejnojmenou viniční tratí. Dalším významným vinařským centrem na trase je Mikulov. Ve městě můžete navštívit nejen sklepy, historické památky, ale také jeskyni pod vrchem Turold a odtud pokračovat na sever podél Pálavy až do Pavlova, který je známý půvabnými barokními sklepy v ulici Česká a zachovalou venkovskou zástavbou na návsi. V Dolních Věstonicích nesmíte minout expozici Doby lovců mamutů a místo, kde byla profesorem Absolonem na počátku minulého století objevena paleolitická soška ženy, dnes světoznámá Věstonické venuše. Po hrázi překonáte vody Novomlýnských nádrží na řece Dyji a projedete obcemi Pouzdřany a Popice. To už jste projeli dvě ze čtyř moravských vinařských podoblastí a zamíříte do Hustopečí, Velkých Pavlovic a Bořetic, které se proslavily svoji recesistickou vinařskou republikou Kraví hora. Kravihorci disponují vlastní měnou, cestovními pasy i spolkovými víny. Na kopci Stráž leží obec Vrbice se svými sklepy vytesanými v pískovci v několika patrech nad sebou a pod kopcem Kobylí. Stezka vás zavede přímo před obecní muzeum života na vesnici a ve sklepích s expozicí vinařství a vinotékou. V Kloboukách u Brna a Starém Poddvorově stojí zrekonstruované větrné mlýny. V tom klobouckém se pravidelně provází, v Poddvorově je třeba objednat se předem. Tajemnou historií na vás dýchnou Čejkovice, kde stojí bývalá tvrz Templářů a podzemí ukrývá dlouhé sklepy. V Miloticích narazíte na Slovácký granát, nikoliv zbraň, ale směs (moderně cuveé) Frankovky a Modrého portugalu z mutěnických viničních tratí. Při dalším putování zastavte v Miloticích nejen na víno, ale také kvůli návštěvě milotického zámku, obklopeného charakteristickým francouzským klasicistním parkem. Po té vás cesta zavede do Kyjova, cetra Kyjovského Slovácka. Město je známé folklórní akcí Slovácký rok. Na náměstí vás upoutá renezanční radnice s věží. Dále dojedete do Bzence, který dal vinařskému světu vynikající Ryzlink rýnský pod názvem Bzenecká lipka a do Polešovic, z jejiž šlechtitelské stanice pochází Moravský muškát, kříženec Muškátu Ottonel a Prachtraube. A to už se blíží závěr na samotném severovýchodě vinařské Moravy a vás čekají Buchlovice s barokním zámkem a zahradou, nad městečkem Hrad Buchlov, v obci Tupesy muzeum majolikové keramiky instalované v původním domě hrnčíře. Tisíce poutníků každoročně navštíví Velehrad a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V obci Modrá byl v roce 2004 otevřen archeologický skanzen, který představuje opevněné sídliště středního Pomoraví z 9. století. Trasa končí v Uherském Hradišti, které bylo v minulosti křižovatkou obchodních cest a jedním z center Velké Moravy.

Materiál použit z webu vína z Moravy