IX. POLANECKÝ DŽBÁNEK A OCHUTNÁVKA SVATOMARTINSKÝCH VÍN

TRADIČNÍ POLANECKÝ DŽBÁNEK 2015 se bude letos konat 13.11.2015 v sále Kina v Polance nad Odrou. Záčátek minifestivalu je od 17,45 hodin. Vstupné 60,-Kč, děti do 15 let a ZTP mají vstupné zdarma. Program minifestivalu: 18,00 hodin DFS KRASNIČÁNEK při ZUŠ v Krásném Poli. 18,30 hodin DFS Hlubinka z Ostravy. 19,00 hodin DFS Heleny Salichové Ostrava-Poruba. 19,30 hodin Naco kroj, neb proč ho nosím, ukázka krojů dětí a dospělích doprovází CM Lipka. 20,00 hodin FS Hlubina z Ostravy /dospělí/. 20,45 hodin NFS Bejatky se Štítiny. A možná aj nějaké překvapení to sa uvidí.                                                                                                                                                                                                                                             Od 21,30 hodin Ochutnávka mladých Svatomartinských vín a také Svatokateřinských vín. K poslechu a tanci bude programem a večerem provázet CM Lipka. 

Tož dojděte sa podívat, bude sa na co dívat a potem aj cosi okoštovat, těšíme me sa na Vás