Už jsme sa dočkali mladé Svatomartinské víno 11.11.2012 v 11 hodin

Sdrdečně Vás všecky zveme na mladé Svatomartické víno

do našej aj vašej Vinotéky u Francka v Polance nad Odrů

v nedělu 11.11.2012 v 11 hodin, bude možné okoštovat a

samozřejmě aj kůpiť. Tož dojděte oslavit letošní mladé víno

a oslavit Martina.