POSEZENÍ U CIMBÁLU

Srdečně zveme na společné odpoledne 

u cimbálu, vystoupí k tanci a poslechu cimbálová muzika LIPKA.

Srdečně zveme.

Pořádá Školská a kulturní komise při MObv Polanky nad Odrou a Český červený kříž Polanka nad Odrou